• strażak Bezpieczeństwo
    - dzień i noc czuwamy nad bezpieczeństwem Twoim i Twojej rodziny.
  • strażak Poświęcenie
    - walczymy by uratować Twój dobytek.
  • strażak Honor
    - nigdy się nie wycofujemy...
Menu
Patron Strażaków
Św. Florian
Wieś Zawada
zawada

Zawada, woj. opolskie

Nasza miejscowość – wieś Zawada, k.Opola Wieś Zawada leży w województwie opolskim w gminie Turawa. Graniczy z miastem Opole oraz gminą Łubniany i Chrząstowice.

k Osadnictwo na ternie dzisiejszej Zawady sięga połowy X wieku. W tamtych czasach ludność zamieszkiwała podmokłe i rozległe łąki nad rzeką Jemielnica. Osada ta była wówczas własnością książęcą, przylegającą do traktu handlowego prowadzącego z Opola poprzez Olesno do Krakowa i Lwowa.

Wioska Zawada wymieniona jest w roku 1644 jako wieś kameralna. Źródła pisane dowodzą, że została założona jako folwark w 1618r. Nadal jest widoczny układ morfologiczny wsi. Na miejscu znajdowała się jednoklasowa szkoła podstawowa. W roku 1925 w Zawadzie mieszkało 851 ludzi, w tym 55 mówiących po niemiecku i 178 osób posługujących się językiem polskim. Liczba mieszkańców w roku 1939 wynosiła już 1209 osób. Większość społeczeństwa była katolicka.

Nazwa wsi pochodzi od określania mieszkańców Zawady jako ludzi mieszkających "za wodą". W pisowni polskiej nazwa wsi brzmiała "Sowada", zaś w pisowni niemieckiej "Sowade". W latach 1936-1945 przetłumaczono nazwę na "Hinterwasser". Dawna nazwa wsi powróciła w roku 1945.

Ogromna chęć i głęboka wiara mieszkańców doprowadziła do zamiaru wybudowania własnego kościoła. Trzykrotnie były podejmowane starania aby ten kościół powstał. Zbiorowość ludzka Zawady na początku przynależała do parafii św. Krzyża w Opolu.

Od 1920 roku należeli do parafii św. Antoniego w Luboszycach. Kościół parafialny pod wezwaniem św. Floriana patrona strażaków i całej parafii, który został wybudowano w latach 1982–1994, a utworzono ją w 1985 roku poprzez wyodrębnienie wsi Zawada z parafii Luboszyce i od tej pory jest samodzielna parafią. Konsekracji kościoła dokonał Ks. Bp Ordynariusz Alfons Nosol w 1996r.

Z parafii Zawada zostało wyświęconych dwóch kapłanów i dwie siostry zakonne, a dwie osoby ukończyły teologię na Uniwersytecie Opolskim. Pierwszym proboszczem został Ks. Henryk Cieślik, który kontynuował budowę kościoła rozpoczętą przez Ks. Proboszcza Józefa Onyśkowa z Luboszyc. Praca przy budowie kościoła wpłynęła pozytywnie na zintegrowanie parafian między sobą i wytworzyła się świadomość wspólnoty parafialnej.

Strona WWW Parafii: www.florian-zawada.pl

W Zawadzie znajdują się również: Publiczne Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Straż Pożarna, świetlica wiejska oraz gminna biblioteka. Funkcjonuje tu ujęcie wody, przepompownia oraz stacja uzdatniania wody zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Opolu. W Zawadzie znajduje się także zespół kortów tenisowych, stacja benzynowa oraz "Stadnina Zawada jazda konna rekreacja i hipoterapia".

Galeria
straż pożarna straż pożarna straż pożarna
Kontakt

Ochotnicza Straż Pożarna
ul. Oleska 29A
46-022 Zawada
woj. opolskie

Tel.: 77 42 12 801
robert@ospzawada.com.pl