• strażak Bezpieczeństwo
    - dzień i noc czuwamy nad bezpieczeństwem Twoim i Twojej rodziny.
  • strażak Poświęcenie
    - walczymy by uratować Twój dobytek.
  • strażak Honor
    - nigdy się nie wycofujemy...
Menu
Patron Strażaków
Św. Florian
Nasza historia

Historia OSP ZAWADA

Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie powstała na przełomie XIX i XX wieku. Pierwszy sprzęt gaśniczy usytuowany był pod wiatą na terenie Szkoły Podstawowej w Zawadzie. Na wyposażeniu OSP były wówczas: bosaki, wiadra, łopaty i tłumice.

Następnie zostało wybudowane pomieszczenie w obrębie dzisiejszej kotłowni szkolnej w którym w latach 30-tych XIX wieku umieszczono pompę ręczną ciągniętą przez konie. W tych latach komendantem był pan Symszok.

Obecna remiza powstała po II wojnie światowej na bazie spalonego więzienia, budynek został wyremontowany przez społeczeństwo wsi. Dobudowano również obecną wieżę. W 1970r. nabyto samochód ROBUR i podwozie przyczepy.

Na przełomie roku 1970/1971 przystosowano wyżej wymieniony samochód do potrzeb OSP, a na przyczepę została zamontowana 3000l beczka na wodę.Pierwszy wyjazd do akcji samochodu nastąpił wiosną 1971r. Powyższe przeróbki i remont sprzętu gaśniczego został wykonanych prze członków OSP.

W 1975r. OSP otrzymało beczkowóz STAR 25 Z Komendy Rejonowej w Opolu, który został przekazany z OSP w Domecku.

W 1996r. zakupiono samochód STAR 244 z 1974r. na przetargu w Nadleśnictwie w Namysłowie za 2600zł. Dzięki aktywnej pracy członków OSP i pomocy finansowej mieszkańców Zawady wyżej wymieniony samochód został wyremontowany i przygotowany do karosacji.

W 1998r został skarasowany na samochód bojowy w Kamienicy Polskiej. Karosację sfinansował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (20000zł) oraz Urząd Gminy Turawa (33000zł). Samochód był wyposażony w autopompę umocowaną na stałe oraz węże pożarnicze. Na wyposażenie samochodu również dokupiono drabinę aluminiową, piłę spalinową oraz agregat prądotwórczy z masztem oświetleniowym.

Średnio w ciągu roku samochód wyjeżdżał 35 razy do pożarów z tego 80% do pożarów lasów. Strażacy jadący na pożar działek w Kotorzu Małym samochodem bojowy STAR 244 w 2005r. mieli wypadek, w wyniku czego niestety samochód przestał służyć OSP Zawada.

Aby zakupić nowy samochód TATRA 822 ochotnicy rozpoczęli całkowity remont remizy strażackiej, co wiązało się z podniesieniem sufitu oraz zmianą bramy wjazdowej. Samochód został sprowadzony z Austrii, z pełnym wyposażeniem.

Ochotnicy Straży Pożarnej ściśle związani są z całym środowiskiem wiejskim. Jej członkowie należą do organizacji działających we wsi – Rady Sołeckiej, DFK, LZS oraz organizacji kościelnych. Wielokrotnie są inicjatorami poczynań i zadań realizowanych przez społeczeństwo społeczne. Służą pomocą wszystkim instytucją publicznym usuwając wszystkie zagrożenia (np. suche konary drzew).

Do tradycji OSP już należy pełnienie przez OSP służby porządkowej, informacyjnych oraz zabezpieczenia bezpieczeństwa na imprezach masowych m. in. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Lato w Zawadzie, dożynki wiejskie… Kultywowane są obrzędy i tradycje w naszej miejscowości jak: Wodzenie Niedźwiedzia, Boże Ciało, Msza Rezurekcyjna oraz Msza do św. Floriana za żywych i zmarłych strażaków naszej parafii.

Galeria
straż pożarna straż pożarna straż pożarna
Zobacz więcej zdjęć
Kontakt

Ochotnicza Straż Pożarna
ul. Oleska 29A
46-022 Zawada
woj. opolskie

Tel.: 77 42 12 801
robert(AT)ospzawada.com.pl